MinimiseTies

  Ellon ASRC Stoneywood Game Scores Result
1 (forfeit) 0-3
2 (forfeit) 0-3
3 (forfeit) 0-3